Ser_Forside

Vi sammensætter en løsning til jeres behov

Kundetilfredshed er et af vores vigtigste fokusområder. Vi leverer derfor ikke standardløsninger, men skræddersyer løsninger til vores kunders specifikke behov. Vi tilbyder, ud over teknologisk førende produkter, en lang række serviceydelser som for eksempel fleksible servicekontrakter indeholdende overvågning, teknisk helpdesk og prioriteret tilkald, men også finansiering og teknisk rådgivning til maskinbyggere.

Alle elementer af vores forretning drives naturligvis i overensstemmelse med sund forretningsskik og under hensyn til vores omgivelser.

Installation og træning

Korrekt installation og træning er altafgørende for, at man får glæde af sit udstyr. Det sørger vores dygtige og erfarne medarbejdere for. De installerer, kalibrerer og tilpasser udstyr til produktionslinjen. Det sikrer, at operatørerne kan betjene udstyret korrekt.

Vi sikrer en tryg overlevering, ved altid at følge en fast procedure for installation og træning af operatører. Typisk gennemfører vi operatørtræning i forbindelse med installationen samt opfølgende uddannelse, så indkøring kommer til at foregå så nemt som muligt. Efter endt operatørtræning står vi til rådighed på vores supportlinje.

Fleksible serviceaftaler

Serviceafdelingen arbejder kontinuerligt på, at sikre maksimal oppetid på vores løsninger, så vores kunder får størst muligt udbytte af deres investering. Derfor tilbyder vi fleksible aftaler med blandt andet teknisk bemandet helpdesk, servicebesøg med kort tilkaldetid og løbende optimering. Og vi står klar til at hjælpe, når der er brug for det. De fleste problemer kan hurtigt løses ved et enkelt telefonopkald.

Operatørkursus

Nye operatører kommer til, som skal trænes, eksisterende operatører kan opleve et behov for supplerende træning eller en dybere indsigt i produkterne. Vi tilbyder derfor løbende operatørkurser, der går i dybden med vores produkter. Det sætter kursisten i stand til at betjene produktet og afhjælpe mindre driftsforstyrrelser.